• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نخبگان نوین 27

برنامه درسی دوره

مباحث پیش بینی بازار های مالی سال 99 00:00:00
نوین27-معرفی دوره-استاد شجاعی-99.06.03 00:00:00
pdf معرفی دوره 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.06.10 00:00:00
نوین27-استادباغچه سرا-99.06.15 00:00:00
نوین27-جلسه پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.06.17 00:00:00
نوین27-تابلوخوانی-استاد شجاعی-99.06.24 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.06.25 00:00:00
pdf ورود به دنیای بورس 00:00:00
نوین27-استاد شجاعی-تابلوخوانی-99.06.29_1 00:00:00
نوین27-تابلوخوانی-استاد شجاعی-99.06.31 00:00:00
نوین27-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.07.05 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.07.12 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.07.19 00:00:00
pdf بنیادی مقدماتی 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.08.03 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.08.17 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.08.24 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.08.27 00:00:00
نوین 27- روانشناسی- استاد مددی- 99.09.03 00:00:00
نوین27-روانشناسی بازار–استاد مددی-99.09.10 00:00:00
نوین27-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.09.11 00:00:00
نوین27-روانشناسی بازار-استاد مددی-99.09.17 00:00:00
نوین27-مدیریت سبد-استاد مددی-99.09.24 00:00:00
نوین27-آقای باغچه سرا-99.10.01 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.10.08 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.10.22 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.10.29 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-9.11.06 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-9.11.06 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.11.14 00:00:00
نوین27-فیلترنویسی-استاد خدادادی-99.11.20 00:00:00
نوین27-استاد باغچه سرا-99.11.26 00:00:00
نوین27-فیلترنویسی-استاد خدادادی-99.11.27 00:00:00
نوین27-مدیریت سبد-استاد خدادادی-99.12.09 00:00:00
نوین27-تحلیل صنایع-استاد امین داور-99.12.11 00:00:00
نوین27-تحلیل صنایع-استاد امین داور-99.12.16 00:00:00
نوین27-تحلیل صنایع-استاد امین داور-99.12.18 00:00:00
نوین27-تحلیل صنایع-استاد امین داور-99.12.18 (1) 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    844 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com