• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نخبگان نوین 27

برنامه درسی دوره

مباحث پیش بینی بازار های مالی سال ۹۹ 00:00:00
نوین۲۷-معرفی دوره-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۰۳ 00:00:00
pdf معرفی دوره 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۷-استادباغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۱۵ 00:00:00
نوین۲۷-جلسه پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۶٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۷-تابلوخوانی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۲۵ 00:00:00
pdf ورود به دنیای بورس 00:00:00
نوین۲۷-استاد شجاعی-تابلوخوانی-۹۹٫۰۶٫۲۹_۱ 00:00:00
نوین۲۷-تابلوخوانی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۳۱ 00:00:00
نوین۲۷-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۷٫۰۵ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۷٫۱۲ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۷٫۱۹ 00:00:00
pdf بنیادی مقدماتی 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۸٫۰۳ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۸٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۸٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۸٫۲۷ 00:00:00
نوین ۲۷- روانشناسی- استاد مددی- ۹۹٫۰۹٫۰۳ 00:00:00
نوین۲۷-روانشناسی بازار–استاد مددی-۹۹٫۰۹٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۷-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۹٫۱۱ 00:00:00
نوین۲۷-روانشناسی بازار-استاد مددی-۹۹٫۰۹٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۷-مدیریت سبد-استاد مددی-۹۹٫۰۹٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۷-آقای باغچه سرا-۹۹٫۱۰٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۱۰٫۰۸ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۱۰٫۲۲ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۱۰٫۲۹ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹٫۱۱٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹٫۱۱٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۱۱٫۱۴ 00:00:00
نوین۲۷-فیلترنویسی-استاد خدادادی-۹۹٫۱۱٫۲۰ 00:00:00
نوین۲۷-استاد باغچه سرا-۹۹٫۱۱٫۲۶ 00:00:00
نوین۲۷-فیلترنویسی-استاد خدادادی-۹۹٫۱۱٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۷-مدیریت سبد-استاد خدادادی-۹۹٫۱۲٫۰۹ 00:00:00
نوین۲۷-تحلیل صنایع-استاد امین داور-۹۹٫۱۲٫۱۱ 00:00:00
نوین۲۷-تحلیل صنایع-استاد امین داور-۹۹٫۱۲٫۱۶ 00:00:00
نوین۲۷-تحلیل صنایع-استاد امین داور-۹۹٫۱۲٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۷-تحلیل صنایع-استاد امین داور-۹۹٫۱۲٫۱۸ (۱) 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    844 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com