• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی پیشرفته

جلسه اول: آشنایی با صنایع

قسمت اول: مقدمه آشنایی با صنایع

قسمت دوم: ادامه مقدمه آشنایی با صنایع

قسمت سوم: صنعت شیمیایی ها – پلایشگاهی ها – بخش اول

قسمت چهارم: صنعت شیمیایی ها – پلایشگاهی ها – بخش دوم

قسمت پنجم: صنعت پروشیمی – متانول

قسمت ششم: صنعت پتروشیمی – اوره

قسمت هفتم: صنعت پتروشیمی – الفین

قسمت هشتم: صنعت پتروشیمی – روانکارها

قسمت نهم:فلزات اساسی-فولاد – بخش اول

قسمت دهم: فلزات اساسی-فولاد – بخش دوم

قسمت یازدهم: فلزات اساسی – فولاد – بخش سوم

قسمت دوازدهم: فلزات اساسی-معدن

قسمت سیزدهم:فلزات اساسی _ مس

قسمت چهاردهم: فلزات اساسی – سرب و روی

قسمت پانزدهم: فلزات اساسی- آلمینیوم

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
© کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com