پرداخت و ثبت نام دوره تحلیلگری بازارهای بین الملل

مدرس: مهندس رضا بهرامی

ساعت برگزاری کلاس: جمعه ۹ الی ۱۲ (۱۰ جلسه)
زمان شروع: نیمه اول مهرماه
  • قیمت: 6,000,000 تومان
  • 0 تومان