پرداخت و ثبت نام دوره تحلیلگری بازارهای بین الملل

مدرس: مهندس رضا بهرامی

ساعت برگزاری کلاس: جمعه 9 الی 12 (10 جلسه)
زمان شروع: نیمه اول مهرماه

مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

  • قیمت: 6,000,000 تومان
  • 0 تومان