• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویدیو های وبینار تکنیکال نوین 21

برنامه درسی دوره

ویدیو های وبینار تکنیکال نوین 21-جلسات هفته دوم تا پنجم 00:00:00
ویدیوهای وبینار تحلیل تکنیکال نوین 21-جلسه هفته ششم 00:00:00
ویدیوی وبینار تحلیل تکنیکال نوین 21-جلسه هفتم 00:00:00
وبینار تکنیکال نوین 21: جلسه هشتم استاد بهرامی 98.10.01 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21-جلسه نهم 98.10.08 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21-جلسه دهم98.10.16 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه یازدهم 98.10.22 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21:جلسه دوازدهم98.10.29 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21:استاد بهرامی جلسه سیزدهم 98.11.06 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه چهاردهم استاد بهرامی98.11.13 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه پانزدهم استاد بهرامی 98.11.20 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21:جلسه شانزدهم،استاد بهرامی 98.11.27 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه هفدهم استاد بهرامی 98.12.04 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه هجدهم استاد بهرامی 98.12.11 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه نوزدهم استاد بهرامی 98.12.18 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 21: جلسه بیستم استاد بهرامی 98.12.25 00:00:00
تحلیل بازار-استاد بهرامی-99.02.26 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    91 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com