• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویدیو های وبینار بنیادی نوین 21

برنامه درسی دوره

ویدیو های وبینار بنیادی نوین 21 00:00:00
ویدیو های وبینار بنیادی نوین ۲۱- جلسه اول استاد باغچه سرا 98.09.20 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: جلسه اول روانشناسی استاد شجاعی 00:00:00
ویدیو های وبینار بنیادی نوین ۲۱- استاد شجاعی جلسه دوم 00:00:00
ویدیو های وبینار بنیادی نوین ۲۱- جلسه سوم استاد باغچه سرا 98.10.03 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21:جلسه چهارم98.10.10 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21:جلسه پنجم98.10.17 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21:جلسه ششم98.10.24 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21:جلسه هفتم98.11.01 00:00:00
وبینار بنیادی نوین ۲۱- روانشناسی استاد شجاعی جلسه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: جلسه هشتم 98.11.08 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: جلسه نهم 98.11.15 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: روانشناسی بازار 98.11.19 00:00:00
جلسه دهم استاد باغچه سرا 98.11.29 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: استاد باغچه سرا 98.12.06 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: جلسه استاد باغچه سرا 98.12.13 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: جلسه فیلترنویسی استاد شجاعی 98.12.14 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21:جلسه استاد باغچه سرا 98.12.20 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21:جلسه استاد شجاعی مدیریت سبد 98.12.21 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین 21: جلسه پایانی استاد باغچه سرا 98.01.19 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    92 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com