• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویدیوهای بنیادی عادی ۲۴

برنامه درسی دوره

فایل های PDF بنیادی دوره ۲۴ 00:00:00
تحلیل بنیادی نخبگان عادی ۲۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه اول پنجشنبه ۹۸٫۱۱٫۱۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه دوم تابلوخوانی۹۸٫۱۱٫۱۸ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه دوم استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۲٫۰۱ 00:00:00
ویدیو بنیادی عادی ۲۴: جلسه سوم استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۲٫۰۲ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه چهارم استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۱٫۲۱ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه پنجم استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۱٫۲۲ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه ششم استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۲٫۱۱ 00:00:00
نخبگان۲۴-روانشاسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۱۲ 00:00:00
نخبگان۲۴ -فیلتر نویسی -استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۰۶ 00:00:00
نخبگان ۲۴-روانشناسی بازار -استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۰۵ 00:00:00
نخبگان۲۴-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۲۷ 00:00:00
نخبگان۲۴-استاد لحیمگرزاده ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه 00:00:00
نخبگان۲۴-استاد امین داور-۹۹٫۰۵٫۳۰-۹۹٫۰۵٫۳۱ 00:00:00
نخبگان ۲۴-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۰۶ 00:00:00
نخبگان۲۴-استاد امین داور-۹۹٫۰۶٫۱۳ – ۹۹٫۰۶٫۱۴ 00:00:00
نخبگان۲۴-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۱۴ 00:00:00
روانشناسی بازار-استاد حسینی-۹۹٫۰۷٫۱۰ 00:00:00
نخبگان۲۴-کارگاه تحلیل صنایع-استاد نیاتی-۹۹٫۰۷٫۲۵ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 7,700,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  73 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com