• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویدیوهای بنیادی عادی ۲۳

برنامه درسی دوره

بنیادی عادی۲۳ 00:00:00
معرفی دوره نخبگان 23: جلسه اول98.10.14 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23:جلسه اول98.10.21 تابلوخوانی 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23:جلسه سوم98.10.23 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23:جلسه چهارم 98.10.28 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23: جلسه پنجم 98.10.30 تابلوخوانی 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23: جلسه ششم استاد باغچه سرا 98.11.07 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23: جلسه هشتم 98.11.14 00:00:00
ویدیوی تحلیل بنیادی عادی 23:جلسه نهم استاد باغچه سرا98.11.21 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23: جلسه دهم استاد باغچه سرا 98.11.28 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی عادی 23: جلسه جمع بندی استاد باغچه سرا 98.12.19 00:00:00
جلسه هفدهم-استاد لحیمگرزاده-پ1-99.04.02 00:00:00
جلسه هفدهم-استاد لحیمگرزاده-پ 2 -99.04.02 00:00:00
نخبگان 23-جلسه هجدهم-استاد لحیمگرزاده-99.04.09 00:00:00
نخبگان 23-استاد باغچه سرا-99.04.16 00:00:00
نخبگان23- استاد باغچه سرا-99.04.23 00:00:00
روانشناسی و تحلیل بازار -استاد شجاعی-99.05.27 00:00:00
ج22-استاد باغچه سرا-99.07.05 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  41 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com