• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل تکنیکال نوین ۲۳

برنامه درسی دوره

ویدئوی تکنیکال نوین ۲۳:جلسه اول استاد بهرامی ۹۸٫۱۱٫۲۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳:استاد بهرامی ۹۸٫۱۲٫۰۶ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکل نوین ۲۳: جلسه سوم استاد بهرامی ۹۸٫۱۲٫۱۳ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳: جلسه چهارم استاد بهرامی۹۸٫۱۲٫۲۰ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳: جلسه پنجم استاد بهرامی. ۹۹٫۰۱٫۱۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳: جلسه ششم استاد بهرامی. ۹۹٫۰۱٫۲۶ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳: جلسه هفتم استاد بهرامی. ۹۹٫۰۲٫۰۲ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳: جلسه هشتم استاد بهرامی. ۹۹٫۰۲٫۰۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۳: جلسه نهم استاد بهرامی. ۹۹٫۰۲٫۱۶ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه دهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۳ 00:00:00
تحلیل بازار-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۶ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه یازدهم -استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۳۰ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه دوازدهم -استاد بهرامی–۹۹٫۰۳٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه سیزدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۱۳ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه چهاردهم -استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۲۰ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه پانزدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه شانزدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۰۳ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه هفدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه هجدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه نوزدهم -استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۳۱ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه بیستم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۰۷ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه ۲۱ -استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۱۴ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  92 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com