• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل تکنیکال نوین ۲۲

برنامه درسی دوره

ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22-جلسه اول98.10.09 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه دوم 98.10.23 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22:جلسه سوم استاد روندی98.10.28 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه چهارم استاد روندی 98.11.07 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه پنجم استاد روندی 98.11.14 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه ششم،استاد بهرامی 98.11.21 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه هفتم استاد بهرامی 98.11.28 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه هشتم استاد بهرامی 98.12.05 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22:جلسه نهم استاد بهرامی 98.12.12 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه دهم استاد بهرامی 98.12.19 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه یازدهم استاد بهرامی 99.01.18 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه دوازدهم استاد بهرامی 99.01.25 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه سیزدهم استاد بهرامی 99.02.01 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین 22: جلسه چهاردهم استاد بهرامی 99.02.08 00:00:00
نوین22-جلسه پانزدهم-استاد بهرامی-99.02.15 00:00:00
نوین22-جلسه شانزدهم-استاد بهرامی-99.02.22 00:00:00
تحلیل بازار-استاد بهرامی-99.02.26 00:00:00
نوین22-جلسه هفدهم-استاد بهرامی-99.02.29 00:00:00
نوین22-جلسه هجدهم-استاد بهرامی-99.03.03 00:00:00
نوین22-جلسه نوزدهم-استاد بهرامی-99.03.17 00:00:00
نوین22-جلسه بیستم-استاد بهرامی-99.03.18 00:00:00
نوین22-جلسه بیست ویک-استاد بهرامی-99.03.24 00:00:00
نوین 22 -جلسه بیست و دوم -استاد بهرامی -99.03.31 00:00:00
نوین ۲۲ -جلسه بیست و سوم-استاد بهرامی -۹۹.۰۴.۰۷ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  93 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com