• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل تکنیکال نوین ۲۲

برنامه درسی دوره

ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲-جلسه اول۹۸٫۱۰٫۰۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه دوم ۹۸٫۱۰٫۲۳ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲:جلسه سوم استاد روندی۹۸٫۱۰٫۲۸ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه چهارم استاد روندی ۹۸٫۱۱٫۰۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه پنجم استاد روندی ۹۸٫۱۱٫۱۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه ششم،استاد بهرامی ۹۸٫۱۱٫۲۱ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه هفتم استاد بهرامی ۹۸٫۱۱٫۲۸ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه هشتم استاد بهرامی ۹۸٫۱۲٫۰۵ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲:جلسه نهم استاد بهرامی ۹۸٫۱۲٫۱۲ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه دهم استاد بهرامی ۹۸٫۱۲٫۱۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه یازدهم استاد بهرامی ۹۹٫۰۱٫۱۸ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه دوازدهم استاد بهرامی ۹۹٫۰۱٫۲۵ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه سیزدهم استاد بهرامی ۹۹٫۰۲٫۰۱ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال نوین ۲۲: جلسه چهاردهم استاد بهرامی ۹۹٫۰۲٫۰۸ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه پانزدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۱۵ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه شانزدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۲ 00:00:00
تحلیل بازار-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۶ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه هفدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۹ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه هجدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۰۳ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه نوزدهم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه بیستم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه بیست ویک-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۲۴ 00:00:00
نوین ۲۲ -جلسه بیست و دوم -استاد بهرامی -۹۹٫۰۳٫۳۱ 00:00:00
نوین ۲۲ -جلسه بیست و سوم-استاد بهرامی -۹۹.۰۴.۰۷ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  93 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com