• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل تکنیکال نخبگان نوین ۲۵

برنامه درسی دوره

نوین۲۵-جلسه اول-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه دوم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۳۱ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه سوم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۰۷ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه دوم پرسش و پاسخ-استاد گلابگیران-۹۹٫۰۳٫۱۱ 00:00:00
pdf تکنیکال 00:00:00
نوین۲۵-جلسه چهارم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۳٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه پنجم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۴ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه ششم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ-استاد کالجی-۹۹٫۰۴٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه هفتم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۲۵ 00:00:00
نوین ۲۵ -جلسه هشتم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ-استاد کالجی-۹۹٫۰۵٫۰۴ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه ششم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه نهم -استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۱۵ 00:00:00
نوین ۲۵-ج ۱۰ -استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۲۲ 00:00:00
نوین۲۵-ج۱۱-استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۲۹ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ-استاد کالجی-۹۹٫۰۶٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۵-ج۱۲-استاد بهرامی-۹۹٫۰۶٫۰۵ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۶٫۱۲ 00:00:00
آزمون تحلیل تکنیکال (سطح ۱) 00:00:00
نوین۲۵-جلسه پرسش و پاسخ-استاد کالجی-۹۹٫۰۶٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۶٫۱۹ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۶٫۲۶ 00:00:00
آزمون تکنیکال سطح ۲ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۷٫۰۲ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۷٫۰۹ 00:00:00
نوین۲۵-استاد کالجی-حل آزمون-۹۹٫۰۷٫۱۵ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۷٫۱۶ 00:00:00
نوین۲۵-پ۱-استاد بهرامی-۹۹٫۰۷٫۲۳ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۷٫۳۰ 00:00:00
نوین۲۵-استاد بهرامی-۹۹٫۰۸٫۰۷ 00:00:00
PDF ایچیموکو و الیوت 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت 7,700,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  363 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com