• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل تکنیکال نخبگان عادی ۲۲

برنامه درسی دوره

تکنیکال نخبگان عادی ۲۲ ۹۸٫۰۸٫۲۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۲:جلسه دوم ۹۸٫۱۰٫۱۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۲: جلسه سوم۹۸٫۱۰٫۲۰ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۲: جلسه چهارم استاد بهرامی ۹۸٫۱۱٫۱۰ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۲: جلسه پنجم استاد بهرامی ۹۸٫۱۱٫۱۱ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۲: جلسه ششم ۹۸٫۱۱٫۲۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۲: جلسه هفتم ۹۸٫۱۱٫۲۵ 00:00:00
نمونه سوالات آزمون ۲۲ و۲۳ اسفند ماه 00:00:00
تحلیل بازار-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۶ 00:00:00
نخبگان۲۲-استاد روندی-۹۹٫۰۳٫۲۲ 00:00:00
نخبگان۲۲-استاد روندی-۹۹٫۰۳٫۲۳ 00:00:00
فایل pdf استاد روندی 00:00:00
نخبگان۲۲-استاد روندی-۹۹٫۰۴٫۱۳ – ۹۹٫۰۴٫۱۲ 00:00:00
نخبگان۲۲-استاد روندی۹۹٫۰۵٫۰۳-۹۹٫۰۵٫۰۲ 00:00:00
نخبگان۲۲-استاد روندی-۹۹٫۰۶٫۲۷ و ۹۹٫۰۶٫۲۸ 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    56 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com