• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل تکنیکال نخبگان عادی ۲۲ Copy

برنامه درسی دوره

تکنیکال نخبگان عادی 22 98.08.29 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی 22:جلسه دوم 98.10.19 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی 22: جلسه سوم98.10.20 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی 22: جلسه چهارم استاد بهرامی 98.11.10 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی 22: جلسه پنجم استاد بهرامی 98.11.11 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی 22: جلسه ششم 98.11.24 00:00:00
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی 22: جلسه هفتم 98.11.25 00:00:00
نمونه سوالات آزمون 22 و23 اسفند ماه 00:00:00
تحلیل بازار-استاد بهرامی-99.02.26 00:00:00
نخبگان22-استاد روندی-99.03.22 00:00:00
نخبگان22-استاد روندی-99.03.23 00:00:00
فایل pdf استاد روندی 00:00:00
نخبگان22-استاد روندی-99.04.13 – 99.04.12 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    42 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com