• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نوین ۲۳

برنامه درسی دوره

ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: معرفی دوره ۹۸٫۱۱٫۱۵ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: ورود به بورس استاد عبداللهی:۹۸٫۱۱٫۲۰ 00:00:00
ویدیوتحلیل بنیادی نوین ۲۳:جلسه دوم،استاد عبداللهی ۹۸٫۱۱٫۲۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: جلسه سوم استاد شجاعی،تابلوخوانی ۹۸٫۱۲٫۰۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: جلسه تابلوخوانی استاد شجاعی ۹۸٫۱۲٫۱۱ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: جلسه پنجم استاد باغچه سرا. ۹۸٫۰۱٫۱۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: جلسه ششم استاد باغچه سرا. ۹۹٫۰۱٫۲۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: جلسه هفتم استاد باغچه سرا. ۹۹٫۰۲٫۰۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۳: جلسه هشتم استاد باغچه سرا. ۹۹٫۰۲٫۱۴ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه نهم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۲٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۳-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه۲ روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۲۸ 00:00:00
نوین۲۳-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۳٫۱۱ 00:00:00
نوین۲۳-مدیریت سبد-استاد شجاعی-۹۹٫۰۳٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۳-بنیادی ۲-جلسه اول -استاد امین داور-۹۹٫۰۳٫۲۵ 00:00:00
نوین۲۳-بنیادی۲-جلسه دوم-امین داور-۹۹٫۰۴٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۳-بنیادی۲-جلسه سوم- استاد امین داور-۹۹٫۰۴٫۰۸ 00:00:00
نوین۲۳-جلسه چهارم -استاد امین داور-۹۹٫۰۴٫۱۵ 00:00:00
نوین۲۳-ج۵-استاد امین داور-۹۹٫۰۴٫۲۲ 00:00:00
نوین۲۳-ج۶-استاد امین داور-۹۹٫۰۴٫۲۹ 00:00:00
نوین۲۳-استاد شجاعی-۹۹٫۰۵٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۳-فیلترنویسی-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۵٫۱۲ 00:00:00
نوین ۲۳-فیلترنویسی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۵٫۲۶ 00:00:00
نوین۲۳-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۵٫۲۸ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  92 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com