• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نوین ۲۲

برنامه درسی دوره

جلسه معارفه دوره نوین ۲۲(۹۸٫۰۹٫۲۳) 00:00:00
ویدیو ورود به بورس نوین ۲۲ (۹۸٫۱۰٫۰۲) 00:00:00
ویدیو بنیادی نوین ۲۲-جلسه سوم۹۸٫۱۰٫۰۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲:جلسه چهارم ۹۸٫۱۰٫۱۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲:تابلوخوانی ۹۸٫۱۰٫۱۸ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲:جلسه پنجم۹۸٫۱۰٫۲۱ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲:جلسه ششم ۹۸٫۱۰٫۳۰ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه هفتم( ۹۸٫۱۱٫۰۵) 00:00:00
ویدیوی تحلیل بنیادی نوین ۲۲:جلسه هشتم استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۱٫۱۲ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه نهم استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۱٫۱۹ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه دهم، استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۱٫۲۶ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه روانشناسی استاد شجاعی ۹۸٫۱۲٫۰۳ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه دوازدهم روانشناسی ف استاد شجاعی ۹۸٫۱۲٫۱۰ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه سیزدهم, روانشناسی بازار استاد شجاعی ۹۸٫۱۲٫۱۷ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه چهاردهم, استاد شجاعی ۹۸٫۱۲٫۲۴ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه پانزدهم استاد باغچه سرا.۹۹٫۰۱٫۱۶ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه شانزدهم استاد باغچه سرا.۹۹٫۰۱٫۲۳ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه هفدهم استاد باغچه سرا.۹۹٫۰۱٫۳۰ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه هجدهم استاد باغچه سرا.۹۹٫۰۲٫۰۶ 00:00:00
ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۲: جلسه نوزدهم استاد باغچه سرا.۹۹٫۰۲٫۱۳ 00:00:00
نوین۲۲-تحلیل صنعت-استاد امین داور-۹۹٫۰۲٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۲-فیلتر نویسی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۲۰ 00:00:00
نوین۲۲-جلسه دوم فیلتر نویسی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۲-استاد لحیمگر زاده-۹۹٫۰۳٫۱۲ 00:00:00
نوین۲۲-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۳٫۱۹ 00:00:00
نوین۲۲-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۳٫۲۶ 00:00:00
نوین۲۲-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۱۱ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

  0 دیدگاه
  95 دانشجو
  © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com