• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نخبگان نوین ۲۶

برنامه درسی دوره

مباحث پیش بینی بازار های مالی سال 99 00:00:00
نوین26-معرفی دوره-استاد شجاعی-99.03.25 00:00:00
جلسه اول بنیادی استاد باغچه سرا 99.03.27 00:00:00
نوین26-جلسه دوم -استاد باغچه سرا-99.04.03 00:00:00
pdf استاد باغچه سرا 00:00:00
نوین26-جلسه سوم-استاد باغچه سرا-99.04.08 00:00:00
نوین26-ج 1 پرسش و پاسخ-لحیمگرزاده-99.04.10 00:00:00
نوین26-پرسش و پاسخ-استاد لحیمگرزاده-99.04.14 00:00:00
نوین26-تابلوخوانی-استاد شجاعی-99.04.15 00:00:00
نوین26-ج2 تابلوخوانی-استاد شجاعی-99.04.17 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.04.24 00:00:00
نوین26-پ1-استاد باغچه سرا-99.04.31 00:00:00
نوین26-پرسش و پاسخ-استاد لحیمگرزاده-99.05.06 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.05.07 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا -99.05.14 و نوین26-استاد باغچه سرا -99.05.21 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا -99.05.28 00:00:00
pdf بنیادی مقدماتی 00:00:00
نوین26-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.05.29 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.06.01 00:00:00
نوین26-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-99.06.04 00:00:00
نوین26-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-99.06.18 00:00:00
نوین26-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.06.19 00:00:00
تحلیل بازار-استاد نیاتی-99.06.21 00:00:00
نوین26-استاد شجاعی-99.06.25 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.07.01 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.07.08 00:00:00
pdf افزایش سرمایه 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.07.22 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.07.27 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.08.06 00:00:00
نوین26-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.8.12 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.08.20 00:00:00
نوین26-روانشناسی بازار -استاد بهرامی-99.08.27 00:00:00
نوین26-فیلترنویسی-استاد نیاتی-99.09.02 00:00:00
نوین26-فیلترنویسی-استاد مددی-99.09.05 00:00:00
نوین26-تحلیل صنعت-استاد امین داور-99.09.09 00:00:00
نوین26-فیلترنویسی-استاد مددی-99.09.12 00:00:00
نوین26-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.09.18 00:00:00
نوین26-تحلیل صنعت-استاد امین داور-99.09.23 00:00:00
نوین26-تحلیل صنعت-استاد امین داور-99.10.07 00:00:00
نوین26-تحلیل صنعت -استاد امین داور-99.10.14 00:00:00
نوین26-استاد باغچه سرا-99.10.16 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    354 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com