• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نخبگان نوین ۲۵

برنامه درسی دوره

ویدیو تحلیل بنیادی نوین ۲۵: معرفی دوره ۹۹٫۰۱٫۳۱ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه اول-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۲٫۰۸ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه دوم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۲٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه سوم-استاد باغچه سرا -۹۹٫۰٫۱۵ 00:00:00
نحوه انجام معامله 00:00:00
نوین۲۵-جلسه اول تابلوخوانی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۵-تابلوخوانی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۲۲ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه۱-پرسش و پاسخ- استاد لحیمگر زاده-۹۹٫۰۲٫۲۵ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه چهارم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۲٫۲۹ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه پنجم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۳٫۱۲ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه ششم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۳٫۱۹ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ – لحیمگر زاده-۹۹٫۰۳٫۲۰ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه هفتم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۳٫۲۶ 00:00:00
نوین۲۵-جلسه هشتم -باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۰۳ 00:00:00
نوین۲۵-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۰۹ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ-استاد حقیقی-۹۹٫۰۴٫۱۲ 00:00:00
نوین۲۵-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۱۶ 00:00:00
نوین۲۵-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۲۳ 00:00:00
نوین ۲۵-مدیریت سبد-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۳۰ 00:00:00
pdf بنیادی مقدماتی 00:00:00
نوین۲۵-استاد حقیقی-۹۹٫۰۵٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۵٫۱۹ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۵٫۲۵ 00:00:00
نوین۲۵-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۵٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۵-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۰۳ 00:00:00
نوبن۲۵-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۶٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۵-استاد باغچه سرا -۹۹٫۰۶٫۱۷ 00:00:00
تحلیل بازار-استاد نیاتی-۹۹٫۰۶٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۵-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۵-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۳۱ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ -استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۷٫۰۳ 00:00:00
نوین۲۵-فیلترنویسی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۷٫۰۷ 00:00:00
روانشناسی بازار-استاد حسینی-۹۹٫۰۷٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۵-استاد شجاعی-۹۹٫۰۷٫۱۴ 00:00:00
نوین۲۵-تحلیل صنایع-استاد امین داور-۹۹٫۰۷٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۵-پرسش و پاسخ–استاد نیاتی-۹۹٫۰۷٫۲۲ 00:00:00
نوین۲۵-تحلیل صنعت-استاد امین داور-۹۹٫۰۷٫۲۸ 00:00:00
نوین۲۵-تحلیل صنعت-استاد امین داور-۹۹٫۰۸٫۰۵ 00:00:00
نوین۲۵-تحلیل سهم-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۸٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۵-استاد امین داور-۹۹٫۰۸٫۱۹ 00:00:00
قيمت 7,700,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    365 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com