• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نخبگان نوین ۲۵

برنامه درسی دوره

ویدیو تحلیل بنیادی نوین 25: معرفی دوره 99.01.31 00:00:00
نوین25-جلسه اول-استاد باغچه سرا-99.02.08 00:00:00
نوین25-جلسه دوم-استاد باغچه سرا-99.02.10 00:00:00
نوین25-جلسه سوم-استاد باغچه سرا -99.0.15 00:00:00
نحوه انجام معامله 00:00:00
نوین25-جلسه اول تابلوخوانی-استاد شجاعی-99.02.17 00:00:00
نوین25-تابلوخوانی-استاد شجاعی-99.02.22 00:00:00
نوین25-جلسه1-پرسش و پاسخ- استاد لحیمگر زاده-99.02.25 00:00:00
نوین25-جلسه چهارم-استاد باغچه سرا-99.02.29 00:00:00
نوین25-جلسه پنجم-استاد باغچه سرا-99.03.12 00:00:00
نوین25-جلسه ششم-استاد باغچه سرا-99.03.19 00:00:00
نوین25-پرسش و پاسخ – لحیمگر زاده-99.03.20 00:00:00
نوین25-جلسه هفتم-استاد باغچه سرا-99.03.26 00:00:00
نوین25-جلسه هشتم -باغچه سرا-99.04.03 00:00:00
نوین25-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-99.04.09 00:00:00
نوین25-پرسش و پاسخ-استاد حقیقی-99.04.12 00:00:00
نوین25-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-99.04.16 00:00:00
نوین25-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-99.04.23 00:00:00
نوین 25-مدیریت سبد-استاد شجاعی-99.04.30 00:00:00
pdf بنیادی مقدماتی 00:00:00
نوین25-استاد حقیقی-99.05.06 00:00:00
نوین25-پرسش و پاسخ-استاد لحیمگرزاده-99.05.19 00:00:00
نوین25-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.05.25 00:00:00
نوین25-استاد باغچه سرا-99.05.27 00:00:00
نوین25-استاد باغچه سرا-99.06.03 00:00:00
نوبن25-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-99.06.10 00:00:00
نوین25-استاد باغچه سرا -99.06.17 00:00:00
تحلیل بازار-استاد نیاتی-99.06.21 00:00:00
نوین25-استاد باغچه سرا-99.06.24 00:00:00
نوین25-استاد باغچه سرا-99.06.31 00:00:00
نوین25-پرسش و پاسخ -استاد لحیمگرزاده-99.07.03 00:00:00
نوین25-فیلترنویسی-استاد شجاعی-99.07.07 00:00:00
روانشناسی بازار-استاد حسینی-99.07.10 00:00:00
نوین25-استاد شجاعی-99.07.14 00:00:00
نوین25-تحلیل صنایع-استاد امین داور-99.07.21 00:00:00
نوین25-پرسش و پاسخ–استاد نیاتی-99.07.22 00:00:00
نوین25-تحلیل صنعت-استاد امین داور-99.07.28 00:00:00
نوین25-تحلیل صنعت-استاد امین داور-99.08.05 00:00:00
نوین25-تحلیل سهم-استاد لحیمگرزاده-99.08.06 00:00:00
نوین25-استاد امین داور-99.08.19 00:00:00
قيمت 7,700,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    365 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com